เค็กหั่นสามเหลี่ยม

เค็กหั่นสามเหลี่ยม

Product Compare (0)


เค็กสีครีมหน้าช็อกโกแล็ต

เค็กสีครีมหน้าช็อกโกแล็ต

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีครีมหน้าช็อกโกแล็ต

เค็กสีครีมหน้าช็อกโกแล็ต

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

เค็กสีครีมหน้าผลไม้รวม

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีฟ้าหน้าเชอรี่

เค็กสีฟ้าหน้าเชอรี่

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีฟ้าหน้าเชอรี่

เค็กสีฟ้าหน้าเชอรี่

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีม่วงหน้าดอกไม้

เค็กสีม่วงหน้าดอกไม้

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีม่วงหน้าดอกไม้

เค็กสีม่วงหน้าดอกไม้

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีส้มหน้าเชอรี่

เค็กสีส้มหน้าเชอรี่

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีส้มหน้าเชอรี่

เค็กสีส้มหน้าเชอรี่

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีเขียวหน้าแอปเปิ้ล

เค็กสีเขียวหน้าแอปเปิ้ล

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

เค็กสีเขียวหน้าแอปเปิ้ล

เค็กสีเขียวหน้าแอปเปิ้ล

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

95.00 Ex Tax: 95.00

เค็กสีเหลืองหน้าดอกไม้

เค็กสีเหลืองหน้าดอกไม้

ก้อนเค็กหั่น ชิ้นสามเหลี่ยม ด้านข้างสลับสีเป็นชั้น วางหน้าด้วย ผลไม้,ดอกไม้ ยาว 1.5 cm. ช..

15.00 Ex Tax: 15.00

Showing 16 to 30 of 31 (3 Pages)